Belangrijke Mededeling

Psychiater Marieke van Egmond - van Es is in de zomer 2021 met pensioen gegaan en daarmee is een einde gekomen aan Psychiatriepraktijk Sint-Jozef. U kunt daarom niet langer terecht in onze praktijk.

 

Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

De Psychiatriepraktijk Sint-Jozef biedt een pakket diensten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Het doel van de behandeling, begeleiding en/of onderzoek is dat uw klachten verdwijnen respectievelijk verminderen of dat u er op een zodanige manier mee om leert gaan dat u er minder last van ondervindt.

 

Onze psychiatriepraktijk is gevestigd in het gemoderniseerde klooster genaamd Gezondheidscentrum Jozef, te Deventer. De adresgegevens zijn:

 

Psychiatriepraktijk Sint-Jozef

Louis Pasteurstraat 10

7415 EP Deventer

Volwassenen

De praktijk biedt diagnostiek, onderzoek en advies voor verschillende aandoeningen. Wij bieden diagnostiek en behandeling voor onder andere de volgende aandoeningen:

 

 

Door op de link te klikken ontvangt u meer informatie over de betreffende aandoening.

 

Meer informatie over ADHD kunt u vinden door op de brochure te klikken.

ADHD

ADHD is een afkorting voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In Nederland noemen we het aandacht- tekortstoornis met hyperactiviteit. ADHD gaat gepaard met het onvermogen om de aandacht vast te houden of te concentreren. Volwassenen met ADHD zijn vaak snel afgeleid. Daarnaast kan er sprake zijn van hyperactiviteit, druk gedrag en of impulsiviteit.

Door de klachten van aandacht tekort, hyperactiviteit en impulsiviteit ontstaan er vaak problemen op het gebied van werk/studie, sociale contacten, hobby’s/vrije tijd, binnen het gezin of tijdens andere activiteiten. De negatieve ervaringen kunnen het zelfbeeld en het zelfvertrouwen ernstig ondermijnen. ADHD geeft een verhoogde kans op een verstoorde ontwikkeling; bij 20% van de kinderen ontstaat crimineel gedrag of verslaving in de loop van het leven.

 

Een groot deel van de kinderen presteert op school niet naar vermogen. Velen ontwikkelen een laag zelfbeeld ten gevolge van weinig complimenten en veel gewaarschuwd en gecorrigeerd worden. Vroegtijdige onderkenning is daarom relevant, maar ook op latere leeftijd kan behandeling bijdragen aan minder problemen in het dagelijks functioneren.

Meer informatie over de behandeling van ADHD kunt u vinden door op de brochure te klikken.

 

Angst

Angst is een subjectief, onaangenaam gevoel dat optreedt als reactie op een echt of denkbeeldig gevaar. Het is een gezond en vaak optredend verschijnsel: iedereen is wel eens angstig. Het is normaal dat iemand angstig of bezorgd reageert als hij of zij wordt geconfronteerd met bedreigende situaties. Bij sommige mensen neemt angst extreme vormen aan.

 

Er is sprake van een stoornis als de angstige reactie niet past bij het gevaar van de situatie, als de angst irrationeel is en als iemand door de angst wordt beperkt in de ontwikkeling. Daarbij is er pas sprake van een stoornis als de angst langer dan zes maanden aanhoudt.

 

 

Bij angststoornissen is er sprake van lichamelijke, gedragsmatige en cognitieve verschijnselen. Lichamelijke verschijnselen bestaan vaak uit zweten, hartkloppingen, knikkende knieën, misselijkheid, braken en buikpijn. De bekendste gedragsmatige verschijnselen van angst zijn paniekreacties en vermijden van situaties of activiteiten. Onder de cognitieve verschijnselen van angst vallen de (ramp)gedachten.

Meer informatie over de behandeling van angst kunt u vinden door op de brochure te klikken.

 

Autisme

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) bij kinderen en jongeren worden tegenwoordig goed herkend door ouders, artsen en onderwijzers. Maar er bestaat ook een groep mensen bij wie deze ontwikkelingsstoornis tot ver in de volwassenheid onopgemerkt is gebleven.

 

Deze mensen hebben zich goed staande kunnen houden dankzij hun intelligentie, of dankzij de overzichtelijke omgeving waarin zij opgroeiden. Zij lopen echter vast als meer eisen worden gesteld aan hun sociale vaardigheden en flexibiliteit.

 

Ook een relatie krijgen of houden levert problemen op. Een andere reden waarom deze stoornis onopgemerkt blijft, is omdat de kenmerken van ASS verscholen kunnen gaan achter andere psychiatrische symptomen zoals angst, depressiviteit, dwangmatigheid of agressie.

Meer informatie over de behandling van autisme kunt u vinden door op de brochure te klikken.

 

Onverklaarbare lichamelijke klachten

Onverklaarde lichamelijke klachten zijn heuse klachten. Het gaat niet om klachten die expres worden veroorzaakt of nagebootst. Het is ook geen aanstellerij. Het gaat om lichamelijke problemen die je leven op zijn kop kunnen zetten.

 

Veel voorkomende onverklaarde klachten zijn: chronische hoofdpijn, rugpijn, gewrichtspijn, pijn op de borst, chronische vermoeidheid, buikklachten, maag- en darmklachten, duizeligheid en hartkloppingen.

 

 

Het kan ook gaan om klachten die horen bij een verklaarbare lichamelijke aandoening, maar die ernstiger zijn of langer duren dan artsen verwachten. Na een verwonding aan een hand of been blijft iemand bijvoorbeeld veel langer pijn houden dan medisch kan worden verklaard.

Meer informatie over de behandeling van onverklaarde lichamelijke klachten kunt u vinden door op de brochure te klikken.

 
 

Depressie

Een depressie kenmerkt zich door een periode van verlaagde en sombere stemming en een onvermogen om te genieten of plezier te beleven. Daarnaast is er vaak sprake van een verlies van interesse en motivatie. Er kan sprake zijn van te veel of te weinig eten en slapen. De aandacht en concentratie kunnen afgenomen zijn, evenals de besluitvorming.

Vaak is de zelfwaardering afgenomen, is er een gevoel van vermoeidheid en soms zijn er suïcidale gedachten.

Meer informatie over de behandeling van een depressie kunt u vinden door op de brochure te klikken.

Manisch depressieve aandoeningen

Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, en ook wel eens lusteloos, neerslachtig of in de put. Dit zijn normale gevoelens, passend bij mee- of tegenvallers en geluk of problemen in het leven. Vaak gaat het om gevoelens, die enkele uren of enkele dagen duren. Het zijn de normale variaties van de stemming.

 

Indien iemand gedurende langere tijd afwisselend te uitgelaten en vol energie is, of juist veel te somber is zonder zich erover heen te kunnen zetten, kan er sprake zijn van een manisch-depressieve stoornis (ook wel bipolaire stoornis genoemd vanwege de wisselende stemmingen aan beide uiteinden [polen] van de stemming).

De stemmingsepisoden (manie of depressie) kunnen af en toe optreden, met tussendoor periodes van een normale stemming, maar ze kunnen ook snel achter elkaar optreden. Bij sommige mensen staan de manieën op de voorgrond, bij anderen de depressies. Een manische episode kan worden gevolgd door een depressie, maar andersom is ook mogelijk.

Meer informatie over de behandeling van een manisch depressieve aandoening kunt u vinden door op de brochure te klikken.

 

Schizoaffectieve stoornissen

Kenmerkend van de schizoaffectieve stoornis is dat er bij de patiënt duidelijke verschijnselen zijn van stoornissen in de stemming zoals die worden gezien bij een patiënt met manisch-depressieve stoornis. Maar, in tegenstelling tot patiënten met bipolaire stoornis, functioneert de patiënt met schizoaffectieve stoornis tijdens de periodes waarin er geen sprake is van veranderde stemming, niet normaal. Tussen de episodes van verhoogde of verlaagde stemming (manie of depressie) bestaan langdurige periodes waarin de patiënt psychotisch is (dus zonder dat er sprake is van een veranderde stemming).

Anders gezegd, patiënten met een schizoaffectieve stoornis zijn langdurig psychotisch waarbij zich zo nu en dan ook manische of depressieve episodes kunnen voordoen.

Meer informatie over de behandeling van schizo-affectieve stoornissen  kunt u vinden door op de brochure te klikken.

 

Schizofrenie

Schizofrenie is een ziekte van de hersenen, waarbij denken, gevoelsleven en gedrag van de patiënt ernstig verstoord zijn geraakt. De ziekte wordt gekenmerkt door periodes met vreemd en verward denken, praten en gedrag: de zogenaamde psychotische perioden. Verder lijdt de patiënt aan een achteruitgang van zijn of haar psychisch en sociaal functioneren. In een psychotische periode is het besef van de werkelijkheid verminderd. Het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid is zoek.

 

Tijdens de psychotische periode, maar ook ervoor en erna, kan de patiënt een sombere of onrustige indruk maken, belangstelling voor de gewone dagelijkse dingen verliezen en minder gevoelens tonen.

Iedereen loopt de kans schizofrenie te krijgen.Het komt voor in alle lagen van de bevolking en over de hele wereld, zowel in rijke als arme landen. In Nederland lijden circa 100.000 mensen aan schizofrenie.

Meer informatie over de behandeling van schizofrenie kunt u vinden door op de brochure te klikken.